XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY CHOPIN I JEGO EUROPA
XV MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY CHOPIN I JEGO EUROPA
MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE
Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie
Chopinowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Młode Talenty w Muzeum Fryderyka Chopina
Rozśpiewany Słuchacz Mały (dzieci w wieku 3-6 lat)
Gordonki Chopinowskie (dzieci w wieku 0-2 lat)
Biblioteka Małego Melomana
Wykłady z muzyką na żywo: sztuka słuchania
Warszawskie Dni Rodzinne
Strasznie Fajny Dwór (dzieci w wieku 7-10 lat)
Spotkania z muzyką na żywo: opera i historia
DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI
DOM URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA I PARK W ŻELAZOWEJ WOLI
Oprowadzanie w Żelazowej Woli
NAJMŁODSI MELOMANI
Mała Akademia Chopinowska
Spacer przyrodniczy
Ko-lekcje. Warsztaty dla nauczycieli muzyki.